CCL "Reštaurátor" tradičných olejovaných pažieb, 50ml., 12090

 
 
 
 

CCL "Reštaurátor" tradičných olejovaných pažieb, 50ml., 12090

CCL "Reštaurátor" tradičných olejovaných pažieb, objem 50ml.
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Ihneď k odberu

Vaša cena: 16,00 €
 

POPIS:

 

Originálna anglická politúra. Vynikajúce ýsledky pri obnove a zlepšení všetkých vlastností dreva. Tento olej obsahuje vosky a tvrdidlá. Zlepšuje existujúcu povrchovú úpravu oleja a môže byť použitý na obnovenie s prírodnou hlinkou.


Pred použitím si prečítajte štítok.

Upozornenie. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľná. Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zobraziť obal alebo štítok. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte dýchaniu plynov / pár. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Po použití dôkladne umyte mydlom a vodou. Nebezpečenstvo spontánneho horenia vysoko mastných látok, skladovať v vzduchotesných nádobách. Pred likvidáciou namočte vodou.

 
 
 
 
Reklamné okno